torsdag 30 september 2010

Bokpåsar

Vi har fått beställning på 20 nya bokpåsar
till familjecentralen, dessa håller vi just nu
på att trycka.