onsdag 24 april 2013

Besök i kyrkan och hålla sig inom ramen


Besök i Silbodals kyrka.

Här väntar vi på att det ska börja.

Greta och Mie höll i gudtjänsten.


God mat och kaffe väntade på oss i församlingshemmet sen


Sen blev det jobb om vad som är rätt och fel